Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


 • Dağıtım yapılacak mecraları dağıtım öncesi görebilir miyim?
  • Temsili ve dijital dağıtımlarımıza konu olacak mecralar, dağıtımların gerçekleşeceği tarihten en az bir ay evvel MESAM resmi web sitesinden yayınlanmaktadır. Web sitemizdeki “Duyurular”ı takip ederek yaklaşan dağıtım dönemlerini ve dağıtım kapsamını öğrenebilirsiniz.

 • Eserimin yayınlandığı yıl içinde o eserimle ilgili temsili telif alabilir miyim?
  • MESAM temsili ve dijital alan dağıtımları bir yıllık kullanım dönemlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla bir mecraya dair liste düzenleme ve dağıtıma hazırlık çalışmaları, en erken ilgili yılın bitimi ile başlayabilmektedir. Dolayısıyla yayınlanan eserinizle ilgili telifleri en erken yayınlandığı yılı takip eden yılda alabilirsiniz.

 • Dağıtım kriterleri nasıl belirlenmektedir?
  • MESAM dağıtımlarında uygulanacak tüm kriterler, MESAM genel kurullarında kabul edilerek yürürlüğe giren “MESAM Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergesinde belirlenmiştir. Yönergemize resmi web sitemizden erişebilirsiniz.

 • MSG’den istifa edip MESAM’a üye oldum. Teliflerim hemen MESAM tarafından ödenecek mi?
  • Türkiye’deki bir meslek birliğinden istifa ederek aynı alanda hizmet veren diğer meslek birliğine üye olan eser sahiplerinin mekanik ve dijital telifleri, yeni üye oldukları meslek birliği tarafından hemen takip edilmeye başlanır. Temsili alanda ise meslek birliklerinin eser sahiplerini temsili yıllık dönemler halinde gerçekleşmektedir. Bir eser sahibi üyesi olduğu meslek birliğinden istifa etse dahi istifa ettiği yılın sonuna kadar gerçekleşen kullanımlar istifa ettiği meslek birliği tarafından temsil edilir ve temsili alan telifleri, istifa ettiği meslek birliği tarafından ödenmeye devam edilir. Eser sahibi ancak bir sonraki yılın başından itibaren gerçekleşen kullanımlar için yeni üye olduğu meslek birliği tarafından temsil edilir ve teliflerini bu meslek birliğinden alır.

 • Temsili dağıtım nedir, yılda kaç kez ve nasıl yapılmaktadır?
  • Temsili lisanslama dağıtımı, tarifelerde belirlenmiş, radyo, televizyon, konser, umuma açık mahaller; restoran, bar, kafe, otel, mağaza, alışveriş merkezleri, marketler, spor merkezleri, ulaşım araçları ve benzeri mecralardan, lisans anlaşmaları yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, bu mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MESAM korumasındaki müzik eserlerine tahakkuk ettirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

   Lisans sözleşmeleri yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının üyelere ve anlaşmalı yurtdışı meslek birliklerine dağıtımı, yılda en az iki kez olmak üzere gerçekleştirilir.

   Temsili lisanslama dağıtımlarına konu olacak mecraların belirlenmesinde, sözleşme tutarının tamamının tahsil edilmiş ve eser kullanım listelerinin MESAM’a iletilmiş olması koşulları aranır. Dağıtımlar, kullanıcı eser bildirim listeleri, medya takip raporları ve üye bildirimleri kontrol edilerek ve eser kullanım listelerindeki kullanım adetleri ve süreleri esas alınarak yapılır.   

   Temsili lisanslama dağıtımlarında, kullanılan tüm müzik eserleri, türüne bakılmaksızın eşit olarak değerlendirilir. Hesaplama yapılırken kullanım adedi ve kullanım süresi ile hak sahibi payı esas alınır.

 • Tanımlanamayan eser nedir?
  • Dağıtım çalışmaları kapsamında kullanıcıdan temin edilen kullanım listelerindeki eserler MESAM veritabanı ile karşılaştırılmakta ve ilgili eser kayıtları ile eşleştirilmektedir. Bu eşleştirme işlemi sayesinde eserler dağıtımlara konu olmaktadır. Hali hazırda MESAM veri tabanında mevcut olmayan ve uluslararası veri tabanlarında bulunamayan eserler tespit edilebilmiş ise eser sahiplerinden bildirim istenmekte, gelen bildirim doğrultusunda yeni eser kaydı oluşturularak eşleştirme işlemi tamamlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda, eser ve/veya icracı isimlerinin yanlış yazılması gibi sebeplerle kullanım listesindeki eserin hak sahipleri ile ilgili hiçbir veriye ulaşılamaması söz konusu olabilmektedir. Bu durumdaki “tanımlanamayan eserler” için eser veritabanında geçici kayıtlar oluşturulmakta ve bu kayıtlara tahakkuk eden tutarlar 3 yıl boyunca bekletilmektedir.

   Tanımlanamayan Eserler, her dağıtım sonrasında listeler halinde web sitemizden ilan edilmekte, üyelerimizle ve yurtdışı meslek birlikleri ile paylaşılmaktadır. Üyelerimiz ve anlaşmamız bulunan yurtdışı meslek birlikleri bu listeleri incelemeli ve kendilerine ait olan eserleri tespit etmeleri halinde “Tanımlanamayan Eser Bildirim Formu”nu doldurarak MESAM’a iletmelidir. MESAM’A ulaşan bu içerikteki bildirimler incelenmekte, bekleyen tutarlar bir sonraki temsili alan dağıtım döneminde ilgili hak sahiplerine ödenmektedir.

 • Üyeliğe kabul tarihim itibariyle geçmiş dönem dağıtımlarından faydalanabilecek miyim?
  • Dijital ve mekanik alan dağıtımlarında, dağıtımın gerçekleştiği anda MESAM üyesi olmanız halinde geçmiş dönem de dâhil olmak üzere tüm dağıtımlardan faydalanırsınız.

   Temsili alan dağıtımlarında ise; ilk kez bir meslek birliğine üye oluyor iseniz üyeliğinizin kabul edildiği takvim yılından itibaren lisans gelirlerinin dağıtımından faydalanabilirsiniz. Meslek birliği üyeliğinizin söz konusu olmadığı yıllar için ödeme alamazsınız.

   Bir başka meslek birliğine üye iken istifa etmiş ve MESAM’a üyelik başvurusunda bulunmuş iseniz istifa ettiğiniz takvim yılının sonuna kadar eski meslek birliğiniz tarafından temsil edilmeye devam edersiniz. Bu durumda bir sonraki takvim yılı gelirlerinin dağıtımından itibaren MESAM tarafından temsil edilmeye ve dağıtımlardan faydalanmaya başlarsınız.

 • Dağıtım raporlarına nasıl ulaşabilirim?
  • Tüm üyelerimiz dağıtım raporlarına MESAM resmi web sitesi üzerinden ulaşabilmektedir. Bunun için MESAM web sitesine size özel olarak oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer bu bilgilere sahip değilseniz “Üye İlişkileri” departmanımızla irtibata geçmeniz halinde gerekli bilgiler tarafınıza ulaştırılacaktır.