Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


 • Dijital dağıtım nedir, yılda kaç kez ve nasıl yapılmaktadır?
  • Dijital lisanslama dağıtımı, tarifelerde belirlenmiş, internet, mobil ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkacak benzer sistemler üzerinden lisans anlaşmaları yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, bu mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MESAM korumasındaki müzik eserlerine tahakkuk ettirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

   Lisans sözleşmeleri yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, üyelere ve anlaşmalı yabancı meslek birliklerine dağıtımı, mücbir sebep olmadığı takdirde yılda en az iki kez olmak üzere Haziran ve Kasım aylarında gerçekleştirilir.

   Dijital lisanslama dağıtımlarına konu olacak mecraların belirlenmesinde, sözleşme tutarının tamamının tahsil edilmiş ve eser kullanım listelerinin MESAM’a iletilmiş olması koşulları aranır.

   Dijital lisanslama dağıtımlarında, kullanılan tüm müzik eserleri, türüne bakılmaksızın eşit olarak değerlendirilir. Hesaplama yapılırken kullanım adedi ve hak sahibi payı esas alınır. Bir lisans dönemine ait ilgili mecra için bulunan birim fiyat, kullanılan eserlerin türüne göre farklı bir katsayı uygulanmaksızın telif hesaplamasında kullanılır. Tüm müzik eserleri aynı sistem içinde hesaplanır ve raporlanır.

 • Eserlerim, dijital müzik servisi sağlayan platformlarda yer aldığı halde dağıtımda adıma telif doğmamış, neden?
  • Dijital lisanslama dağıtımlarına konu olacak mecraların belirlenmesinde sözleşme tutarının tamamının tahsil edilmiş olması ve eser kullanım listelerinin MESAM’a iletilmiş olması koşulları aranır. Şayet bu koşullar sağlanmış ve eserlerinizin yayınlandığı mecra ile ilgili tutarlar dağıtılmış olmasına rağmen eserlerinize telif tahakkuk etmemiş ise bunun tek sebebi eserlerinizin kullanım adedinin belirlenen kota eşliğinin altında kalmış olması olmalıdır.

 • Kota nedir?
  • Dijital lisanslama dağıtımlarında meslek birliklerinin karşılaştığı temel sorunlardan biri hacim sorunudur. Çok sayıda dijital servis sağlayıcıya ait kullanım listeleri, dağıtım çalışmaları kapsamında MESAM tarafından işlenmekte, her bir eser veritabanımızda aranarak eşleştirilmekte ve dijital alan dağıtımlarını birlikte yürüttüğümüz MSG ile birlikte dağıtımlara konu olan tüm eserlerin hak sahipliği kontrolü yapılmaktadır. Birçoğu milyonlarca satırdan oluşan bu listelerin tamamının incelenmesi mümkün olmamakta, dağıtım süreleri ciddi biçimde uzatmakta ve bu durum birçok bakımdan verimsizliğe sebep olmaktadır. Bu sebeplerle uluslararası alanda, diğer meslek birliklerince de uygulanmakta olan “kota” uygulamasına geçilmiştir. Kota uygulaması gereği dijital kategorideki dağıtım çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz MSG ile her bir mecra özelinde bir çalışma yapılmakta, mümkün olan en düşük kota eşiğinin ne olduğu hesaplanmakta ve belirlenen kota eşiğinin altında kullanım adedine sahip olan eserler dağıtım çalışmasına dâhil edilmemektedir.

 • Kota sınırı neden mecraya göre farklılık göstermektedir?
  • Dijital mecralarda kullanılan tekil eser adetleri ve bu eserlerin toplam kullanım adetleri farklılık göstermektedir. Bir mecra için belirlenecek bir kota eşiği çoğu zaman diğer bir mecra için uygun olmamaktadır. Bu sebeple her mecra ayrı olarak incelenmekte ve mümkün olan en düşük kota eşiğinin belirlenmesine gayret edilmektedir.

 • Youtube’da yayınlanan eserlerim nasıl takip ediliyor?
  • YouTube’da paylaşılan videolarda telif hakkı kontrolünü Content-ID sistemi yapmaktadır. Youtube’da yayınlanan müzikler açısından iki temel telif söz konusudur: Ses Kaydı ve Beste (müzik eseri). “Ses Kaydı” çoğunlukla yapımcı firma tarafından sahip olunan fonogram haklarını, “Beste” ise müzik eseri sahiplerine ait olan beste ve şarkı sözlerine dair telif haklarını ifade eder. Content-ID sisteminin çalışma sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

   https://support.google.com/youtube/answer/6013276

 • Youtube’da Telif haklarımın korunması nasıl sağlanıyor?
  • Content-ID sistemi iki türlü ses tanıma özelliğine sahiptir; Ses Eşleşmesi ve Melodi Eşleşmesi. YouTube’a yüklenen bir videonun Ses Eşleşmesi ile tespit edilebilmesi için öncelikle Ses Kaydı (fonogram) sahipleri veya onları temsil eden iş ortakları tarafından bu içeriklere dair Ses Kaydı bildirimlerinin yapılmış olması gerekir. Böylece herhangi bir kullanıcı tarafından bu Ses Kaydı’nı içeren bir müzik videosunun yüklenmesi durumunda Ses Eşleşmesi otomatik olarak gerçekleşmekte ve ilgili Ses Kaydı için ilk kullanımdan itibaren telif işlemeye başlamaktadır.

   MESAM’ın üyeleri adına telif tahsil edebilmesi için ise MESAM’ın bu “Ses Kaydı”na kendi “Müzik Eseri” hak talebini de ilişkilendirmiş olması gerekmektedir. Bir Ses Kaydına bir sefere mahsus olmak üzere Beste hak talebimiz ilişkilendirildiğinde bundan sonraki tüm kullanımlarda Ses Eşleşmesi sayesinde Ses Kaydı ve dolayısıyla Beste hakları otomatik olarak devreye girmekte, olası hak kayıplarının önüne geçilbilmektedir.

   Melodi Eşleşmesi ise bir Ses Kaydı’nın aynen kullanılmadığı, müzik eserlerinin yeniden yorumlandığı videolardaki olası telif haklarının tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Amatör/profesyonel canlı performans videoları bu tip videolara örnek olarak gösterilebilir. Bu eşleşme türünde Content ID sistemi Ses Kaydı formatında bildirilmiş olan müzik eserleri ile yüklenen video içeriğindeki sesleri melodik yapı çerçevesinde karşılaştırmakta ve aynı olduğu varsayılan içerikleri eşleştirmektedir. Melodi Eşleşmesi’nin Ses Eşleşmesi’ne nazaran oldukça düşük oranda başarı sağladığı belirtilmelidir. Sadece melodi eşleşmesinin söz konusu olduğu durumlarda “Ses Kaydı” hakları video sahibine ait kalmakta, MESAM’ın temsil ettiği Müzik Eseri hakları ise aktif hale gelmektedir. Yeniden yorumlamalarda yorum farklılığından dolayı Content-ID Melodi Eşleşme sisteminin tespit edemediği ve dolayısıyla hak talebinin uygulanmadığı durumlar oluşabilmektedir. Böylesi durumlarda tarafımızdan manuel işlem uygulanmaktadır.

 • Eserim fonogram haklarına sahip olan yapımcı tarafından YouTube'a yüklendiğinde nasıl gelir elde ederim?
  • Fiziki çoğaltmaya konu olan bir müzik eserinin ses kayıtlarına ait ISRC kodları yapım firmaları tarafından meslek birliğimize bildirilmekte, bildirilen ISRC kodlarına ait eserlere dair “Müzik Eseri” hak taleplerimiz düzenli olarak Youtube paneline yüklenmektedir. Böylelikle Beste hak taleplerimiz Ses Kaydı sahipleri veya onları temsil eden iş ortakları tarafından Youtube’da oluşturulan bu ses kayıtlarına otomatik olarak iliştirilmiş olur ve eser sahipleri adına telif aktif hale gelir. Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle yapımcı videolarının “müzik videosu” formatında paylaşılması ve video içerisinde ilgili Ses Kaydının oluşturulmuş olması gerekmektedir. Video format seçimine teknik olarak müdahale etme yetkimiz olmadığı için tüm bu işlemlerin eksiksiz olarak tamamlanması yapımcının hassasiyetine bağlıdır. Bu çerçevede tespit edilen eksiklikler ilgili yapımcı veya iş ortaklarına iletilmekte ve sorunun giderilmesi sağlanmaktadır.

 • Tıklama başına ne kadar gelir elde edebilirim?
  • Bu soruya standart cevap verebilmek mümkün değildir, Youtube sözleşmemiz kapsamında tanımlanan meslek birlikleri geliri sabit olmayıp reklam gelirine göre her dönem değişiklik göstermektedir. Bu nedenle eserleriniz için alacağınız birim bedel ancak dağıtımın tamamlanmasından sonra netleşmektedir.

 • Haklarımın takibi için MESAM’a nasıl yardımcı olabilirim?
  • YouTube’da kullanıcılar tarafından oluşturulan videolarda çok sayıda müzik eseri kullanılmaktadır. Çoğunlukla canlı performans kayıtları içeren bu videolar herhangi bir Ses Kaydı içermediği için Ses Eşleşmesi yöntemi ile tespit edilememektedir. Ses Kaydı içermeyen tüm videolar Youtube tarafından Melodi Eşleşmesi yöntemi ile ve tarafımızdan manuel olarak kontrol edilerek videolara telif hakkı bildirimi gönderilmektedir. Fakat Youtube içerik olarak çok fazla video barındırdığı ve Melodi Eşleşmesi ile otomatik olarak az sayıda kullanım tespit edilebildiği için, bu formattaki videoların manuel takibini yapabilmek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, yapımcınız veya profesyonel Youtube İş Ortakları tarafından Ses Kaydı içeren Müzik Videosu formatındaki videolar haricinde, eserlerinizin kullanıldığını tespit ettiğiniz tüm diğer videoların linklerini (URL) youtube@mesam.org.tr  mail adresine göndererek bu videolar için hak talebi gönderilip gönderilmediğinin kontrol edilmesini talep etmeniz önem kazanmaktadır.

   Fiziki çoğaltıma konu olmayan, sadece dijital ortamlarda yayınlanacak olan eserlerinizin MESAM bildirimlerini zamanında tamamlamanız ve eserleriniz Youtube’da paylaşıldığında videoların linklerini (URL) youtube@mesam.org.tr  mail adresine göndermeniz, bu kullanımlar için telif takibi yaparak telif almamızı sağlayacaktır.  Aksi durumlarda bu tip videoların tespiti mümkün olmayabilir ve bunun sonucu olarak hak kaybına uğrayabilirsiniz.

 • Fiziki çoğaltmaya konu olmayan sadece dijital mecralarda yayınlanan eserlerim için telif alabilir miyim?
  • Evet, alabilirsiniz. Fiziki çoğaltıma konu olmayan, sadece dijital ortamlarda yayınlanacak olan eserlerinizin MESAM bildirimlerini zamanında tamamlamanız ve bu eserler Youtube’da paylaşıldığında videoların linklerini (URL) youtube@mesam.org.tr  mail adresine göndermeniz bu kullanımlar için telif almanızı sağlayacaktır. Aksi durumlarda bu tip videoların tespiti mümkün olmayabilir ve hak kaybına uğrayabilirsiniz.

 • Eserimin yeniden yorumlandığı (cover) videolardan gelir elde edebilir miyim?
  • YouTube’da kullanıcılar tarafından oluşturulan videolarda çokça müzik eseri (izinli veya izinsiz olarak) kullanılmaktadır.  Çoğunlukla canlı performans kayıtları içeren bu videolar herhangi bir Ses Kaydı içermediği için Ses Eşleşmesi yöntemi ile tespit edilememektedir. Ses Kaydı içermeyen tüm videolar Youtube tarafından Melodi Eşleşmesi yöntemi ile ve tarafımızdan manuel olarak kontrol edilip videolara telif hakkı bildirimi gönderilmektedir. Fakat Youtube içerik olarak çok fazla video barındırdığı ve Melodi Eşleşmesi ile az sayıda kullanım otomatik olarak tespit edilebildiği için bu formattaki videoların manuel takibini yapabilmek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, yapımcınız veya profesyonel Youtube İş Ortakları tarafından Ses Kaydı içeren Müzik Videosu formatındaki videolar haricinde, eserlerinizin kullanıldığını tespit ettiğiniz tüm diğer videoların (izinli veya izinsiz kullanıldığında) linklerini (URL) youtube@mesam.org.tr  mail adresine göndermeniz ve bu videolar için hak talebi gönderilip gönderilmediğinin kontrol edilmesini talep etmeniz önem arz etmektedir.

 • Eserlerim izinsiz kullanılıyor, ne yapabilirim?
  • YouTube izinsiz eser kullanımının yoğun olduğu bir mecradır. Eserlerinizin izinsiz kullanıldığı videolara iki türlü işlem yapmaktayız; dilerseniz videoyu yayından kaldırabilir veya telif gelirinden faydalanabilmeniz için hak talebi gönderebiliriz. Size ait eserlerin izniniz dışında kullanıldığı durumlarda ilgili video linklerini (URL) youtube@mesam.org.tr  adresine göndererek bu videoların yayından kaldırılmasını talep edebilir veya hak talebi gönderilmek kaydıyla yayında kalmasını tercih edebilirsiniz.

 • Kendi kanalımda kendi eserimi icra edip paylaştım, telif hakkı geldi, ne yapabilirim?
  • Eserlerinizin telif takibi Youtube ve diğer tüm lisanslı mecralarda meslek birliğimiz tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle MESAM’dan gelecek hak taleplerine itiraz etmemeniz gerekmektedir. Böylelikle Youtube gelir paylaşımı modeline göre videonun içerdiği müzik eserinin telifi sizin adınıza meslek birliğiniz tarafından tahsil edilecek, videodaki diğer haklar için ise Youtube tarafından size ödeme yapılmaya devam edilecektir. Eğer kanalınız bir MCN tarafından korunuyorsa videolara ses kaydı eklenip gelir paylaşımında düzenleme yapılabilir. Hak talebine konu olan eser ile sizin icra ettiğiniz eser aynı değilse yani hatalı bir eşleşme söz konusu ise konuyu youtube@mesam.org.tr adresinden bize bildirebilir, hatanın düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.

 • Anonim olan bir eseri icra edip paylaştım ve telif hakkı uyarısı geldi ne yapabilirim?
  • Anonim eserlerde korumamız olmamakla birlikte bu eserlerin birçok farklı versiyonunda aranjör payımız olması sebebiyle kullanıcılara telif hakkı bildirimi gidebilmektedir.  Eserin anonim olduğuna eminseniz panelinizden itiraz edebilir ya da bizimle iletişime geçerek (youtube@mesam.org.tr) yardım alabilirsiniz.

 • Videomdaki eser ile telif hakkı uyarısı gelen eserler farklı, ne yapabilirim?
  • YouTube otomatik eşleştirme sistemi zaman zaman hatalı eşleşmelere sebep olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda video linkleri ile birlikte konuyu youtube@mesam.org.tr  e-posta adresine iletmeniz halinde gerekli kontrol ve işlemler gerçekleştirilecektir.

 • YouTube kanalı açmak istiyorum, ya da kanalımı resmi sanatçı kanalı olarak düzenlemek istiyorum, ne yapmalıyım?
 • Eserimin yer aldığı video yurtdışından izlendiğinde telif alır mıyım?
  • Evet, YouTube ile olan sözleşmemiz kapsamında olan ve aşağıda listelenmiş bulunan ülkelerden kaynaklanan görüntülemeler için de telif alırsınız.

   Aşağıdaki listede yer almayan fakat karşılıklı anlaşmamız bulunan yabancı meslek birliklerince temsil edilen diğer bölgeler için haklarınız ilgili meslek birliklerince takip edilmekte ve hak edişleriniz MESAM’a iletilmektedir.

   1

   Türkiye

    

    

    

    

   2

   Almanya

   22

   Hindistan

   42

   Makedonya

   3

   Avusturya

   23

   Hollanda

   43

   Nepal

   4

   Azerbaycan

   24

   Irak

   44

   Norveç

   5

   Bahreyn

   25

   İrlanda

   45

   Pakistan

   6

   Belçika

   26

   İspanya

   46

   Polonya

   7

   Beyaz Rusya

   27

   İsrail

   47

   Portekiz

   8

   Birleşik Arap Emirlikleri

   28

   İsveç

   48

   Rusya Federasyonu

   9

   Birleşik Krallık

   29

   İsviçre

   49

   Sırbistan

   10

   Bosna Hersek

   30

   İtalya

   50

   Slovak Cumhuriyeti

   11

   Bulgaristan

   31

   İzlanda

   51

   Slovenya Cumhuriyeti

   12

   Cezayir

   32

   Karadağ

   52

   Sri Lanka

   13

   Çekya

   33

   Katar

   53

   Suudi Arabistan

   14

   Danimarka

   34

   Kazakistan

   54

   Tanzanya

   15

   Estonya

   35

   Kuveyt

   55

   Tunus

   16

   Fas

   36

   Letonya

   56

   Ukrayna

   17

   Finlandiya

   37

   Libya

   57

   Umman

   18

   Fransa

   38

   Litvanya

   58

   Ürdün

   19

   Güney Afrika Cum.

   39

   Lübnan

   59

   Yemen Arap Cumhuriyeti

   20

   Gürcistan

   40

   Lüksemburg

   60

   Yunanistan

   21

   Hırvatistan

   41

   Macaristan

   61

   Zimbabve


    

 • *YouTube Telif Hakları Yönetimi ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz