Duyurular

14. Olağan Genel Kurul Duyurusu


11.2.2016

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimizin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da Birlik Merkezi olan Sıracevizler Cad. Esen Sok. Saruhan Plaza No: 6 K:6 (Grand Cevahir Hotel’in arkası) Bomonti-Şişli/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 19 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi, Oditoryum Salonu Darülaceze Cad. No:9 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Asıl üyelerimizin toplantıya katılmalarını, katılamayacak üyelerimizin MESAM Tüzüğü gereği mazeretlerini yazılı olarak bildirmelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,


Asıl Üye Listesi için lütfen tıklayınız…
GÜNDEM

1-    Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın 14.Olağan Genel Kurulu açılış konuşması,

2-    14. Olağan Genel Kurul Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı, iki Divan üyesinin seçimi ve Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,

3-    Genel Kurul Gündemi’nin okunması,

4-    2014 – 2015 mali takvim yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve ibrası,

5-    2014 – 2015 mali takvim yıllarına ilişkin Bilanço, Gelir-Gider tablosunun okunması ve ibrası,

6-    2014 – 2015 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve ibrası,

7-    Önergelerin okunması ve oylanması,

8-    Yönergelerin okunması ve oylanması,

9-    Birliğin 2016 ve 2017 mali takvim yıllarına ilişkin bütçelerinin okunması ve oylanması,

10-    Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik-Bilim  
Kurulu için Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi,

11-    Dilekler ve kapanış.