Duyurular

14. Olağan Genel Kurul Konaklama, Özel Vekaletname ve Mazeret Bildirimi Hakkında Duyuru


11.2.2016

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimiz Tüzüğünün 17.maddesinin (d) bendi; “Asıl Üyelerimizin özür bildirmeksizin arka arkaya üç Genel Kurul toplantısına katılmaması durumunda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır” hükmünü içermektedir.

Bu nedenle toplantıya katılamayacak üyelerimizin mazeretlerini Genel Kurul tarihinden önce yazılı olarak Birliğimize bildirmeleri gerektiğini, Genel Kurula katılamayıp oyunu vekalet verdiği kişi aracılığıyla kullanmak isteyen üyelerimizin ise MESAM Asıl Üyesi bir eser sahibini Noterden vekil olarak tayin edebileceğini MESAM Tüzüğü gereği hatırlatırız.
Toplantıya İstanbul dışından katılacak Asıl Üyelerin yol ücreti ödemeleri oy kullanma şartına bağlı olarak ve MESAM kayıtlarında yer alan ikametgâh adreslerine göre yapılacaktır.

Asıl Üyelerimizin konaklama rezervasyonları MESAM tarafından yapılacaktır. Konaklama yapacak üyelerin en geç 07.03.2016 tarihine kadar tarafımıza bilgi vermesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde rezervasyon yapılmayacaktır. Konaklamalar MESAM tarafından belirlenen otelde MESAM’ın sağlayacağı koşullarda yapılabilecektir.

Üyelerimizin harici misafirlerini toplantıya dinleyici olarak getirmemeleri konunun önemi gereğidir.
Göstereceğiniz özene şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Özel Vekâletname örneği için tıklayınız…

Mazeret Dilekçesi için tıklayınız...

                                                                           
Konaklama rezervasyonu için:
MESAM Üye İlişkileri Birimi – 0 212 296 99 10