Duyurular

Dağıtımların Usul ve Esaslarına İlişkin Bilgilendirme


13.1.2017

Değerli Üyelerimiz,

Dağıtımların usul ve esaslarına ilişkin birliğimize zaman zaman yöneltilen sorular üzerine konu ile ilgili genel bilgilendirme yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 

Birliğimiz tarafından yapılan Dağıtımların Usul ve Esasları MESAM Genel Kurulunda kabul edilen MESAM Dağıtım ve Dokümantasyon Yönergesi’nde düzenlenmiştir. Yapılan tüm dağıtımlar iş bu yönergeye göre gerçekleştirilmektedir.

Dağıtımlara ilişkin genel kurallar aşağıda belirtilmiştir.

a) Dağıtımlarda, üyelerin bildirimde bulunduğu veya yapımlar için verilmiş izin belgelerinde belirtilen eserler için pay tahakkuk ettirilir. 

b) Üyeler henüz gerçekleştirilmemiş dağıtımlardan, üyeliğin başladığı ve sona erdiği tarihler dikkate alınarak faydalandırılırlar.

c) Dağıtımlar, kullanıcılardan temin edilen eser kullanım bildirimleri esas alınarak yapılır.

Temsili Lisanslama Dağıtımı :

Temsili lisanslama dağıtımı, tarifelerde belirlenmiş, radyo, televizyon, konser, umuma açık mahaller (restaurant, bar, cafe, otel, mağaza, alışveriş merkezleri, marketler, spor merkezleri, ulaşım araçları ve benzeri mecralardan), lisans anlaşmaları yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, bu mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MESAM korumasındaki müzik eserlerine tahakkuk ettirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Lisans sözleşmeleri yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, üyelere ve anlaşmalı yabancı meslek birliklerine dağıtımı, mücbir sebep olmadığı takdirde yılda en az iki kez olmak üzere gerçekleştirilir.

Temsili lisanslama dağıtım çalışma esasları aşağıda yer almaktadır.

a) Temsili lisanslama dağıtımlarına konu olacak mecraların belirlenmesinde, sözleşme tutarının tamamının tahsil edilmiş ve eser kullanım listelerinin MESAM’a iletilmiş olması koşulları aranır.

b) Temin edilen kullanım listeleri düzenlenerek kontrol edilir. Kullanım listeleri ile, televizyon ve radyolardan alınan 24 saatlik yayınların müzik çözümlemesi sonucunda elde edilmiş reklam, yabancı film-dizi, yerli film-dizi vb. kullanım tipleri doğrultusunda monitoring departmanı tarafından saptanmış süreler ile karşılaştırılır. Monitoring departmanı tarafından tespit edilen süreler dağıtıma esas alınır.

İnteraktif Lisanslama Dağıtımı :
İnteraktif lisanslama dağıtımı, tarifelerde belirlenmiş, internet, mobil ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkacak benzer sistemler üzerinden lisans anlaşmaları yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, bu mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MESAM korumasındaki müzik eserlerine tahakkuk ettirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Lisans sözleşmeleri yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, üyelere ve anlaşmalı yabancı meslek birliklerine dağıtımı, mücbir sebep olmadığı takdirde yılda en az iki kez gerçekleştirilir. 

İnteraktif dağıtım çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) İnteraktif lisanslama dağıtımlarına konu olacak mecraların belirlenmesinde, sözleşme tutarının tamamının tahsil edilmiş ve eser kullanım listelerinin MESAM’a iletilmiş olması koşulları aranır.

b) Dağıtımlar kullanım listeleri esas alınarak gerçekleştirilir. Temin edilen kullanım listeleri düzenlenerek kontrol edilir. Kullanım listelerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ya da düzeltilmesi için ilgili kullanıcı ile bağlantıya geçilir ve sözleşmede yazılı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlem yapılır.

c) İnteraktif dağıtımlarda, kullanılan tüm müzik eserleri, türüne bakılmaksızın eşit olarak değerlendirilir. Hesaplama yapılırken kullanım adedi ve hak sahibi payı esas alınır. Bir lisans dönemine ait ilgili mecra için bulunan birim fiyat, kullanılan eserlerin türüne göre farklı bir katsayı uygulanmaksızın telif hesaplamasında kullanılır. Tüm müzik eserleri aynı sistem içinde hesaplanır ve raporlanır.


Daha detaylı bilgi için MESAM Dağıtım ve Dokümantasyon Yönergesi’ni inceleyebilirsiniz.