Duyurular

Komisyon Çalışmaları Hakkında Duyuru


3.9.2014

Değerli Üyelerimiz,


MESAM Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği Dağıtım ve Dokümantasyon Birimlerinin iş ve işlemlerini değerlendirmek ve aksaklıkları tespit etmek üzere kurulan komisyon çalışmalarını sonuçlandırmış ve Yönetim Kurulunun 29.08.2014 tarihinde yaptığı toplantı sonucu, 805/3 numara ile alınan kararlar 03.09.2014 tarihinde meslek birliğimiz web sitesinden siz değerli üyelerimizle paylaşılmıştır.
Bu kararlar uyarınca suistimal ve/veya usule aykırı işlem yaptığı tespit edilen üye veya personel hakkında,  ayrım yapılmaksızın gerekli idari ve hukuki işlemlerin Yönetim Kurulumuzca ivedilikle başlatılacağını, tespit edilen veya edilecek söz konusu aykırılıklar hususunda yürütülecek yasal sürecin siz değerli üyelerimizle paylaşılacağını önemle bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla
MESAM YÖNETİM KURULU