Duyurular

Konaklama Tesisleri Kampanya Duyurusu


17.10.2019

 

Meslek Birliğimiz Türkiye’de faaliyet gösteren tüm konaklama tesislerine yönelik uygulanmak üzere, Müzik Yayını Lisans Sözleşmeleri kapsamındaki izin/sözleşme bedelleri için  31.12.2019 tarihine kadar geçerli bir kampanya başlatma kararı almıştır. Alınan bu karara göre aşağıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getiren bütün konaklama tesisleri, Müzik Yayını Lisans Sözleşmelerini indirimli bedellerden üzerinden imzalayabileceklerdir.

1. Bu kampanya hali hazırda Lisans sözleşmesi olan kullanıcılar için uygulanmayacaktır.

2. Kampanyadan faydalanmak için tesisin herhangi bir birlik ya da dernek üyesi olup olmaması koşulu aranmayacak olup, kampanya Türkiye’deki lisanssız bütün konaklama tesisleri için geçerlidir.

3. Kampanyadan faydalanmak için son başvuru tarihi 31.12.2019’dur. Bu tarihe kadar başvurularını yapıp lisans sözleşmelerini imzalı olarak MESAM’a teslim etmeyen tesisler kampanyadan faydalanamaz.

4. Konaklama tesislerinin ödeyeceği  mali hak bedeli, kampanya kapsamında MESAM tarafından belirlenen indirimli birim bedeller üzerinden hesaplanacaktır.

5. Sözleşmelerde 2019 cari yılı ve geçmiş yıllar için izin bedelleri ayrı ayrı belirtilecek olup, cari yıl ve geçmiş yıl bedelleri konaklama tesisi tarafından meslek birliğimize sözleşmede belirlenen koşullarda ödenecektir.

6. Sözleşmelerin cari yıl dışında  geçmiş yıl mali hak bedellerinin hesaplanması ve tahsilatı; Konaklama tesisi 2014 yılı ve öncesinde faaliyete başlamış ise; 2014 yılından 2018 yılı sonuna kadar,

2014 yılından sonra faaliyete geçmiş ise açılış tarihinden 2019 yılı sonuna kadar olan bedeller yıl bazında hesaplanacak olup, yıl bazında ödenecektir. Kampanya koşulları üzerinden sadece cari yıllara ait ödemelerin yapılması talepleri kabul edilmeyecektir.

7. Toplam mali hak bedeli 2 eşit taksitte MESAM’a ödenecek olup, ilk taksit sözleşmenin imzalanması ile birlikte, diğer taksit ise sözleşme imza tarihinden 30 gün sonra yapılacaktır. Uzama halinde ödeme ise her yılın temmuz ve ağustos aylarında iki eşit taksit halinde yapılacaktır.

8. İşletme hakkında yasal işlem yapılmış, dava açılmış olması halinde işletme, resmi masraflar ve vekâlet ücretini Meslek Birliklerine ödeyecektir.

9. Sözleşmeler uzama hükümlü olacak ve 2020 yılı ve sonraki yıllara otomatik olarak uzayacaktır.

10. Kampanya dahilinde MESAM’ın belirlediği matbu sözleşme metni imzalanacaktır.

                                                                         

  ““MESAM  yukarıda belirttiği şartları değiştirme, ekleme yapma ve iptal etme yetkisine sahiptir.””