Duyurular

MESAM 2012 Tarifeleri İlan Edildi


4.3.2013

5101 sayılı kanun ile değişen 5846 sayılı "Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu" ve 25486 sayılı "Eser, İcra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması Ve/Veya İletilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca düzenlenen MESAM Tarifeleri, 2012 takvim yılında geçerli olmak üzere 30 Eylül 2011 tarihli Vatan Gazetesi’nde kamuoyuna duyurulmuştur.

2012 Tarifeleri İçin Tıklayınız…