Duyurular

MESAM 9. Olağanüstü ve 15. Olağan Genel Kurulları Hakkında Duyuru


23.5.2018

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimizin 9. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 11.00’de MESAM Merkezi olan Sıracevizler Cad. Esen Sok. Saruhan Plaza No: 6 K:6 (Grand Cevahir Hotel’in arkası) Bomonti-Şişli/İstanbul adresinde, aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde  31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 11.00’de, İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi, Oditoryum Salonu Darülaceze Cad. No:9 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Birliğimizin 15. Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00’de MESAM Merkezi olan Sıracevizler Cad. Esen Sok. Saruhan Plaza No: 6 K:6 (Grand Cevahir Hotel’in arkası) Bomonti-Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.  Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde  31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00’de, İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi, Oditoryum Salonu Darülaceze Cad. No:9 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Asıl üyelerimizin toplantıya katılmalarını, katılamayacak üyelerimizin MESAM Tüzüğü gereği mazeretlerini yazılı olarak bildirmelerini önemle rica ederiz.
 
Saygılarımızla,

 

Güncellenmiş Asıl Üye Listesi için lütfen tıklayınız
 

 


9. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın 9.Olağanüstü Genel Kurulu açılış konuşması,
2-  9. Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı, iki Divan üyesinin seçimi ve Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
3-  Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin okunması,
4-  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İnceleme Raporunun okunması,
5-  İnceleme Raporunda yer alan ve tespit edilen hususlarla ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önergelerin sunulması ve oylanması,
6- Dilekler ve kapanış.

15. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-  Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın 15.Olağan Genel Kurulu açılış konuşması,
2-  15. Olağan Genel Kurul Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı, iki Divan üyesinin seçimi ve Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
3-  Genel Kurul Gündemi’nin okunması,
4- 2016 – 2017 mali takvim yıllarına ilişkin Bilanço, Gelir-Gider tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunulması ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
5-  2016 – 2017 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu Raporu’nun sunulması ve Denetleme Kurulu’nun ibrası,
6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulacak Önergelerin okunması ve oylanması,
7- MESAM Tüzüğü ve Yönergelerindeki değişikliklere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önergelerin okunması ve oylanması,
8- Birliğin 2018 ve 2019 mali takvim yıllarına ilişkin tahmini bütçelerinin okunması ve oylanması,
9-  Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu için Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi,
10- Dilekler ve kapanış.