Duyurular

MESAM Yönetim Kurulu'ndan Duyuru


3.9.2014

Değerli Üyelerimiz,

MESAM Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği, Dağıtım ve Dokümantasyon Birimlerinin iş ve işlemlerini değerlendirmek ve aksaklıkları tespit etmek üzere Attila Özdemiroğlu başkanlığında, Suat Suna, Recep Ergül ve Genel Sekreter Güneş Ramazanoğlu'ndan oluşan komisyon 19-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında yaptığı çalışmaları tamamlamıştır. Komisyonca yapılan çalışmalarda Sayın Mustafa BUDAN’ın da bilgilerine başvurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Dağıtım ve Dokümantasyon Birimlerindeki aksaklıkların giderilmesi, bu alandaki işleyişin daha sağlıklı, verimli ve uluslararası meslek birlikleri ölçütlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda Yönetim Kuruluna bir rapor sunulmuştur. Bu rapor 29 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulumuz tarafından etraflıca değerlendirilmiş, söz konusu birimlerin diğer birimlerle entegre çalışması, üyelerimizin hak kayıplarının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların başlatılması ve bu birimlerin yeniden yapılandırılması hususunda Genel Sekreterliğimiz Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirmiştir.
   
Yönetim Kurulunun 29.08.2014 tarihinde yaptığı toplantı sonucu, 805/3 numara ile alınan kararın tam metnini aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

1- MESAM-MSG Ortak Protokolü çerçevesinde yapılması gereken monitöring (izleme birimi) sisteminin ivedilikle kurulmasına,


2- Üyelerin Üye İlişkileri Birimi dışındaki birimlerle görüşmesinin önüne geçilmesine,


3- Üyelerin dağıtım öncesi kuruma verdikleri ve verecekleri kullanım ihbarlarının kabul edilmeyerek, bu ihbarların dağıtımlarda nazara alınmamasına, dağıtım sonuçlarına itirazı olan üyenin talep dilekçesi ve belgeleri ile başvurmaları halinde Genel Sekreterlikçe dikkate alınarak gerekli işlemlerin bu doğrultuda yapılmasına,


4- Üyelerin sinematografik yapımlar (sinema, dizi, film, jenerik, reklam, sinyal ve fon müzikleri vb) içinde kullanılan müzik eserleri ile ilgili bildirimlerini 15 gün içinde kurallara uygun olarak MESAM’a bildirmeleri için yazılı tebligat yapılmasına, yapılan tebligata rağmen gerekli düzeltmeleri yapmayan üyelerin eserleri ile ilgili MESAM Dağıtım ve Dokümantasyon esaslarının uygulanmasına, eğer ihmal, kasıt veya hatalı bildirim sonucu bir ödeme varsa bu bedellerin kuruma iadesinin talep edilmesine, yapılan bu ödemelerin kuruma iade edilmemesi halinde ise hem bu tutarların yapılacak ilk dağıtımlardan mahsup edilmesine, aynı zamanda da gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına,


5- Suistimal ve/veya usule aykırı işlem yaptığı tespit edilen üye veya personel hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılmasına,


6- Dağıtım raporları üzerinde şüphe uyandıran hak edişler ile ilgili bir denetleme çalışması yapılmasına,


7- Finans ve Muhasebe Birimlerinin birbirinden ayrılması için çalışma başlatılmasına, gereği için Genel Sekreterliğe havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.