Duyurular

T.C. Ankara 11. İdare Mahkemesi Kararı Hakkında Duyuru


29.6.2018

Değerli Üyelerimiz,

MESAM Yönetim Kurulunun 05.03.2018 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine geçici yönetim atanması işleminin iptali istemiyle yönetim kurulu üyemiz Ali Haydar TİMİSİ tarafından açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 

T.C. Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda “İdarenin Kanunda uyarı yolu işletilmeksizin denetim yetkisinin kullanılabileceği ikinci bir yol öngörüldüğü şeklindeki iddiası yerinde görülmeyerek, usulüne uygun olarak 2 kez uyarı yazısı tebliğ edilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verilmiştir. 

Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararına ulaşmak için tıklayınız.