Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


 • “Eser Bildirimi Yapmak” zorunda mıyım?

  Üyeler, sözlü ve/veya enstrümantal tüm eserlerini MESAM’ın belirlediği eser bildirim formu, reklam formu, cue sheet formu gibi formları kullanarak imzalı ve eksiksiz doldurulmuş bir şekilde şahsen, e-posta, faks, vb. yollarla bildirmekle yükümlüdür.

  Eser bildirimlerinde eserin adı, ilk satırı ve hak sahiplerinin bilgilerine ek olarak eserin yer aldığı görsel ve işitsel yapımların adı, icracı bilgileri gibi mevcut tüm bilgilerin eksiksiz bildirilmesi eserlerinizin kullanım listelerinde eşleşmesini sağlayacaktır.

 • Eser Bildirimi sırasında nota ve sözler verilmek zorunda mı? Bildirim yaparken nelere dikkat etmeli?

  Yerli eserlere ilişkin ses kaydı (waw,mp3 vb.ses dosyası) ve söz gönderilmesi zorunludur. Varsa esere ilişkin nota dökümü ve noter onayı da eklenir.

 • Eser bildiriminde tüm hak sahiplerinin belirtilmesi gerekir mi? Paylaşım oranları nasıl olmalıdır?

  Eser bildiriminde tüm hak sahiplerinin isimleri belirtilmelidir. Bir eserin bestesi %50, sözleri %50 olmak üzere toplam paylaşım oranı %100’dür. Eser bildirimi yaparken toplam oranın %100’ü geçmemesine dikkat edilmelidir. Eser sahipleri aralarında anlaşarak, %100’ü geçmemek koşuluyla ve tüm eser sahiplerinin imzası ile aralarında farklı oranlar belirleyebilirler.

 • Aranjör olarak Eser Bildirimini Nasıl Yapabilirim? Aranjör olarak katkıda bulunduğum eserlerde aranjör payı neye göre belirlenmektedir?

  Bir müzik eserinin yeniden özgün bir şekilde düzenlenmesi için söz yazarından ve besteciden ayrı ayrı izin alınır. Aranjörün pay alması eser sahiplerinin iznine ve verdiği orana bağlıdır. Eser sahipleri aranjöre en fazla %50 pay verebilir.

  Sadece anonim eserlerde aranjörler %10 otomatik aranje payı almaktadır. Eserin bestecisi ve /veya söz yazarından, aranjöre verilen payı belirten ve eser sahiplerinin imzasının bulunduğu eser bildirimi, aranjör payı ve aranje payları belirtilmiş muvafakatname formunun, eser yayınlanmadan önce MESAM’a iletilmesi gerekmektedir.

 • Yabancı bir şarkıya Türkçe söz yazdım. Nasıl bildirimde bulunabilirim?

  Yabancı bir eserin üzerine Türkçe söz yazılarak adapte edilmesi durumunda orijinal eser sahiplerinin izni gereklidir. İzin yazısı ile birlikte sunulacak olan eser bildiriminde orijinal eser adı ile orijinal hak sahiplerinin adlarının yazılması zorunludur. Türkçe sözlerden pay alınabilmesi için orijinal eser sahiplerinden alınan izin belgesinde adaptasyon payının belirtilmesi gerekmektedir.

 • Eserim, bir albümde yayınlandı bildirim yapmam gerekir mi?

  Eser, mekanik bir albümde yayınlanmış ise eser bildiriminin “albüm ve icracı” belirtilerek yapılması gerekmektedir. Daha önce bildirimi yapılmış eser için herhangi bir düzenleme veya pay değişikliği söz konusu değil ise yeniden eser bildiriminde bulunulmasına gerek yoktur.

 • Eserim, sadece dijital mecralarda yayınlandı bildirim yapmam gerekir mi?

  Eser sadece dijital mecralarda yayınlanmış ise eser bildirimlerinin “dijital albüm, mecra ve icracı” belirtilerek yapılması gerekmektedir. Daha önce bildirimi yapılmış eser için ise herhangi bir düzenleme veya pay değişikliği söz konusu değil ise yeniden eser bildiriminde bulunulmasına gerek yoktur.

 • Film, dizi, belgesel, reklam müziği yapıyorum, eserlerimin bildirimini nasıl yaparım?

  Film, dizi, belgesel, TV programı gibi yapımların müziklerini yapan eser sahipleri, cue sheet formunu kullanarak, reklam müziği yapan eser sahipleri ise cue sheet reklam formunu kullanarak bildirim yapmalıdır. Cue sheet formunu doldururken ilgili programda kullanılan müziğinizin kullanım şekli (giriş –çıkış jeneriği, fon müziği vb.) ve süresi de belirtilmelidir.

  Cue sheet reklam formunda ürünün ayırıcı adı ve reklam müziğinin süresi mutlaka belirtilmeli, daha önce tanınmış bir eser ise özgün eser adının cue sheet ve cue sheet reklam formunda yazılması gerekmektedir. Tüm bu kullanımlarla ilgili ses dosyası gönderilmesi zorunludur.

  Cue Sheet formlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

  http://www.mesam.org.tr/Belgeler

 • Eserimin Yurtdışında Kullanılıyor Ne Yapabilirim?

  Ülke, mecra, yayın tarihi gibi eserin kullanımı ile ilgili detayların tarafımıza iletilmesi durumunda, ilgili ülkedeki anlaşmalı olduğumuz meslek birliğine kullanım ihbarı yapılabilmektedir.

 • Eserim yurtdışında kullanıldığında MESAM Telif Takibi Yapıyor mu?

  MESAM, dünyanın birçok ülkesindeki meslek birlikleri ile karşılıklı temsilcilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeler neticesinde de eser kullanımlarının telif takibi yapılmaktadır. Buradaki önemli nokta; kullanılan eserin ilgili meslek birliğinde kaydının olup olmadığının kontrol edilmesi ve eser sahibinin mutlaka MESAM’a bu eseri bildirmiş olmasıdır.

 • Bestelenmemiş sözlerimi bildiremiyorsam nasıl koruma sağlayabilirim?

  Bestelenmemiş sözler, müzik eseri sayılamayacağı için MESAM’ın konusu olamaz. Bu durumda sözler notere beyan edilip tasdik ettirilebilir ya da edebiyat, şiir dergilerinde basılır ise ilim-edebiyat eseri sahipleri meslek birliklerine üye olunabilir.

 • Senkronizasyon için eser sahibinden izin almak gerekir mi?

  Tıpkı albümde eser kullanılırken izin alındığı gibi film-dizi-reklam-belgesel-tiyatro oyunları vb kullanımlarda da eser sahibinden mutlaka izin alınması gerekmektedir.