Haberler

11.Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Toplantılarına Katıldık

13.12.2017

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 dönemini kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile resmi olarak başlamıştır. 

11. Kalkınma Planı, önümüzdeki dönemde kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri ortaya koyacak temel politika dokümanı niteliğini taşımaktadır. Planın ilgili tüm kesimleri kapsayacak şekilde hazırlanması amacıyla; kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek 43 adet özel ihtisas komisyonu ve 32 adet çalışma grubu kurulmuş, komisyonlarından bir tanesi de Fikri Haklar alanında oluşturulmuştur. Fikri Mülkiyet üretimlerinin ve ürünlerinin ülke ve dünya ekonomisine katkısı ve etkin korunmasında mevcut durumun değerlendirildiği ve hakların korunmasının güçlendirilmesi ile pazarın geliştirilmesine ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulduğu, meslek birliğimizin de katılımcı olarak yer aldığı Fikri Haklar altında kurulan “Telif Hakları” komisyonunun bir sonraki toplantısı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.


 

 
Geri

Duyurular:

1 / 1