Haberler

MESAM 16. Olağan Genel Kurulu Hakkında Duyuru


18.2.2020

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimizin 16. Olağan Genel Kurul toplantısı, 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Birlik Merkezi olan Sıracevizler Cad. Esen Sok. Saruhan Plaza No: 6 K:6 (Grand Cevahir Hotel’in arkası) Bomonti-Şişli/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da, İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi, Oditoryum Salonu Darülaceze Cad. No:9 Şişli/İstanbul yapılacaktır.

Asıl üyelerimizin toplantıya katılmalarını, katılamayacak üyelerimizin MESAM Tüzüğü gereği mazeretlerini yazılı olarak bildirmelerini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Güncellenmiş Asıl Üye Listesi için lütfen tıklayınız

16. OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

  1. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın 16.Olağan Genel Kurulu açılış konuşması,
  2. 16. Olağan Genel Kurul Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı, iki Divan üyesinin seçimi ve Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
  3. Genel Kurul Gündemi’nin okunması,
  4. 2018 - 2019 mali takvim yıllarına ilişkin Bilanço, Gelir-Gider tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunulması ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
  5. 2018 - 2019 mali takvim yıllarına ilişkin Denetleme Kurulu Raporu’nun sunulması ve Denetleme Kurulu’nun ibrası,
  6. Yönergelerin okunması ve oylanması,
  7. Önergelerin okunması ve oylanması,
  8. Birliğin 2020 ve 2021 mali takvim yıllarına ilişkin tahmini bütçelerinin okunması ve oylanması,
  9. Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik-Bilim Kurulu için Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi,
  10. Dilekler ve kapanış.