Haberler

MESAM Geçici Yönetim Kurulu’ndan Üyelerimize Bilgilendirme


11.3.2020

 

Saygıdeğer MESAM Üyeleri.

Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından Av. Sadettin DAYIOĞLU, Sanatçı Salih TURHAN ve şahsım 03 Mart 2020 tarihi itibariyle asıl üye olarak geçici MESAM Yönetim Kurulu’na, tedbiren atanmış bulunmaktayız.

            Öncelikle belirtmek isterim ki, MESAM adının sürekli olaylarla anılması üzücüdür. Şahsım ve diğer iki arkadaşım da MESAM’ın üyeleriyiz. MESAM’ın kurumsal kimliğinin son yıllarda zedelenmiş olması bizleri de üzmektedir.

            Özellikle seçilmiş Yönetim Kurulları’nın MESAM birlik ve beraberliğini sağlamak, kutuplaşmaları önlemek, kurum sorunlarının dışarı yansıtılmamasını sağlamak konusunda hassasiyet göstermek zorunda olduklarını, önemle vurgulamak isterim. Bunun için, Genel Kurulların güvenli ve hakkaniyetli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Bizler, Geçici Yönetim Kurulu olarak, sınırlı bir zaman diliminde de olsa tüm üyelerimize eşit mesafede hareket ederek ve herkesin sorunlarını dinleyerek hakkaniyetli bir seçim yaptırmanın gayreti içinde olacağız. Bu konuda tüm üyelerimizin bizlere güvenmesini ve yardımcı olmalarını düşünüyor ve diliyoruz. Bu konuda kimsenin bir kuşkusu olmasın.

Genel Kurul hazirun cetvelinde, asıl üye oldukları halde bulunmayan üyelerimiz varsa, lütfen bizlere ulaşsınlar ki herhangi bir mağduriyete mahal vermeyelim.

            Bilindiği üzere; Genel Kurul’un ve Divan Kurulu’nun tüzüğe uygun olarak oluşturulması görevi bizlere tevdi edilmiştir. Nitekim Meslek Birlikleri ve Federasyon Tüzüğünün 25. Maddesinde, “ Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde olan konuların görüşüleceği, ancak hazır olan üyelerin en az onda birinin önerisi ve Genel Kurul kararıyla gündeme madde eklenebileceği “ bilinmektedir.

            Gündemde olmayan konuların gündeme alınmayacağı, gündemde olmayan konuların gündeme alınıp alınmayacağı konusunda Genel Kurulda oylandıktan sonra gündeme alınacağı bilinmelidir. Gündem dışı önergelerin verilmesi halinde, Divan Kurulu tarafından “önerge oylansın mı, oylanmasın mı “ şeklinde bir oylama yapılıp, sonuçları tutanağa yansıtılıp, ön oylama yapıldıktan sonra içerik oylaması gerekmektedir.

            Şahsım ve Yönetim Kurulu üyesi diğer arkadaşlarım adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

                                                                                       Prof. Dr. Murat Şenel ÖNALDI

                                                                                    MESAM Yönetim Kurulu Başkanı