Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 • MESAM Kimdir?
  • Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca kurulan,statüsü ve kuruluşu yasa tarafından belirlenen, müzik eserleri alanında faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişiliğine sahip Meslek Birliği'dir. MESAM, müzik eseri ve hak sahiplerinin (Besteci, söz yazarı, aranjör, editör) çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanunla tanınmış hakların idaresi ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla faaliyette bulunmakta ve bu kapsamda eser sahiplerinden ve yasadan aldığı yetkiler çerçevesinde hareket etmektedir.  MESAM’ın ülke çapında yaklaşık 9.000 üyesi (söz yazarı, besteci, aranjör, editör, alt editör) bulunmakta olup, uluslararası alanda ise, diğer ülkelerin telif birlikleri ile imzalamış olduğu karşılıklı temsilcilik sözleşmeleriyle 170 ülkenin repertuvarını korumaktadır. Uluslararası alandaki bu karşılıklı temsilcilik sözleşmeleri doğrultusunda, Türkiye’de yabancı repertuvarda tam yetkili meslek birliği olan MESAM, yerli ve yabancı repertuvar olmak üzere yaklaşık 90 milyon müzik eserini Türkiye’de temsil etmekte ve korumaktadır. MESAM, 1 Ocak 1989’dan beri CISAC(International Confederation of Societies of Authors and Composers = Uluslararası söz yazarları ve bestecileri Meslek Birlikleri Konfederasyonu) üyesidir.

 • MESAM neyi temsil eder?
  • MESAM, üyelerinden aldığı yetki belgeleri çerçevesinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımlanan hakların takip ve idaresini üyeleri adına takip etmeye münhasıran yetkilidir. MESAM üyelerinden almış olduğu yetki belgeleri ile eser veya hak sahiplerinin mali haklarından çoğaltma (FSEK m.22), temsil (FSEK m. 24) ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarının (FSEK m. 25) takip ve idaresini sağlamaktadır. 

 • MESAM telif toplama hakkı için üyelerinden yetkilendirme almış mıdır?
  • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca meslek birliğine üye olan eser veya hak sahiplerinin telifleri yalnızca meslek birlikleri tarafından alınabilir. Üyeler, meslek birliklerine teliflerinin takip ve idaresi ile alınacak ücretlerin tahsilini ve dağıtımını yapabilmeleri için yetki belgesi verirler. Bu kapsamda eserin kullanım alanı fark etmeksizin her türlü kullanımından doğan telif bedellerini meslek birlikleri üyeleri adına toplayarak üyelerine dağıtımını yapar.

 • Telif ödemek yasal bir zorunluluk mudur?
  • Radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanan bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının , bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletimini sağlayan işletmeler; girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller, müzik eserlerinin kulanım veya iletimini sağlaması nedeniyle (örneğin; Radyo, Televizyon, MP3, CD, DVD, İnternet’ten dinleme vb. araçlarla) meslek birliklerinden izin almak ve sözleşmelerde yazılı malî hakkı yasal zorunluluk nedeniyle ödemek zorundadır. 

   Yine üyenin müzik eserleri üzerinde bulunan eser veya hak sahipliğinden doğan çoğaltma, kiralama ve kamuya ödünç verme ile izin verme ve yasaklama hakları da MESAM’a ait olup, bu hakların kullanımı için MESAM’dan yazılı izin alınarak mali hak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.

    
    
 • Telif Ödemeyen işletmeler için cezai hükümler nedir?
  • Müzik eserlerinin yasal platformda kullanılabilmesi için, Birliğimiz ile lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde gerçekleşen müzik kullanımı, mali haklara tecavüz teşkil edecektir. 

   Bu halde,  “Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur” şeklinde düzenlenen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nun 71’ inci maddesi uyarınca cezai işlemler başlatılmaktadır. Ayrıca, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nun 68’ inci maddesi uyarınca da dava açılmakta ve işletme ile zamanında imzalanması gereken sözleşme  bedelinin 3 katı talep edilmektedir.

   Dolayısıyla, meslek birliğimizden yazılı izin almadan ve mali hak bedellerini ödemeden müzik yayını yapan işletmelerin yetkili kişileri, hem bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası ödemekle, hem de MESAM ile sözleşme yapmış olsalardı ödeyecekleri bedelin 3 katını ödeme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

    
 • Tarife nedir?
  • Bakanlık sınıflandırma yönetmeliğince Genel Lisanslama, Radyo/TV, Konser ve Etkinlikler ve Dijital mecralara yönelik, müzik eseri kullanan işletmelerin ödemekle yükümlü oldukları lisans bedelidir. 

 • Tarifeler neye göre belirlenir?
  • Her müzik kullanıcısının kendi mecrasına göre farklılık gösterir. Restaurant, Cafe, Bar, Mağaza, AVM gibi işletmeler m2 bilgisi üzerinden, Radyo/TV gibi yayın kuruluşları ise yayının sağlandığı il, ilçe, nüfus bilgisine, yayın türüne ( ulusal, kablo, uydu, bölgesel, yerel )  ve yayın içeriğine (genel, müzik, tematik ) göre yıllık mali hak bedeli üzerinden ve interaktif mecrada müzik eserlerinin dinleme, indirme, çalarken dinletme ve çeşitli abonelik servisleri kapsamında tarifelendirilerek lisanslama prosedürü gerçekleştirilir.

 • Konser ve etkinlikler ile ilgili telif ödemesi nasıl yapılır?
  • Organizatörlerin düzenlediği ve eser/hasılat bildirimlerini gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin olarak, MESAM tarafından düzenlenen mali hak bedeli çalışma tablosu ücretli organizasyonlarda brüt gişe hâsılatından KDV ve Rüsum vergisi düşüldükten sonra kalan tutarın yüzdesini  ( Organizasyonun niteliğine göre tarifede yer alan yüzde -%- oranları) MESAM repertuarının kullanım oranına göre %100 korumada belirtilen üst oranlardan başlayarak matematiksel olarak doğrudan azalan oran şeklinde ödemesi ile sağlanacaktır. Ücretsiz ve günlük etkinliklere dair de m2 veya katılımcı sayısı bilgisi üzerinden yine MESAM repertuarının kullanım oranına göre %100 korumada belirtilen üst oranlardan başlayarak matematiksel olarak doğrudan azalan oran şeklinde ödemesi ile sağlanacaktır. Her etkinlik için ayrı telif hesaplaması yapılır.

 • Tarifelerde indirim uygulaması var mıdır?
  • İşletmenin bulunduğu coğrafi bölgeye ve nüfus yapısına bağlı olarak, büyükşehir, coğrafi ve nüfus indirimi ile restaurant, cafe, bar, mağazalar için 10 adetten, otel ve AVM’ler için 3 adetten fazla aynı kişi ve kuruluşa ait olan işletmelere ayrıca %10 zincir indirimi uygulanır. Bunun dışında bir yıl içinde altı aydan az süreyle çalışan umuma açık mahallere ilgili tarifeleri %50 indirimli olarak uygulanır.

 • İndirim uygulanmayan durumlar söz konusu mudur?
  • A Sınıfı içinde bulunan ve Turizm merkezi ve alanı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen bölgelere bölge, nüfus ve diğer il indirimleri uygulanmaz. Ayrıca çatı kuruluşlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında çatı kuruluş üyesi kullanıcılara, ana sözleşme koşulları harici hiçbir indirim ( büyükşehir, coğrafi, nüfus, zincir vs.. ) uygulanmaz.

Duyurular:

1 / 1