Lisanslama

Faaliyetler


MESAM’ın Mekanik Lisanslama Faaliyetleri

Mekanik Lisanslama Birimi, piyasaya sunulan yerli-yabancı tüm albümlerin (kaset, compact disc, plak, konser-klip içerikli VCD-DVD-BRD, SD, USD) lisanslama işlemlerini yapmaktadır.

Yerli albümlerde kullanıcılar bu formatlar için eser sahiplerinden veya Editörlerinden izin (muvafakatname)almak zorundadır. Mekanik Lisanslama Birimi bu izinleri, yapımın içeriğini sistemden ve ilgili sitelerden kontrol ederek eser sahipleri adına çoğaltım iznini verir ve eserin kullanımından doğan telif ücretini tahsil eder.

Lisans sözleşmeleriyle gelen yabancı albümlerin albüm bilgileri formunun kontrolü; editör katalogları, eser veri tabanımız, IPI, WID, CWR, uluslar arası veri tabanları (Cis-Net, PRS, Gema, Ascap, Sony ATV, All Music vs.) ve diğer müzik bilgi sitelerinden yapılır. Yurt dışı meslek birlikleriyle yapılan anlaşmalar doğrultusunda, korumamızda olan üyelerimizin eserleri için izne gerek duyulmaksızın onay verilir. Lisans anlaşması yapılmadan Türkiye’de hazırlanan ve üretilen compilation albümler kontrol edilirken de yine aynı programlar kullanılır. Compilation albümlerin diğer albümlerden farkı edisyon üyelerimizden kullanım izni alınmasıdır. Bütün izinler tamamlandıktan sonra gerekli onay verilir.

Mekanik Lisanslama Birimi tarafından yapılan işlemler neticesinde çoğaltımı yapılan albümlerin telif ücretleri her ay düzenli olarak üyelere dağıtılır.

Yabancı Eserlerin Türkçe ’ye Adapte Edilmesi İşlemleri

Mekanik Lisanslama Birimi, Türkçe’ye adapte edilmek istenen ve MESAM korumasında olan yabancı eserlerin izin alınması aşamasında tüm kullanıcılara yardımcı olur ve anlaşmalı olduğu meslek birlikleri ile gerekli iletişime geçer.

Adapte eserlerin izin işlemini başlatabilmek için kullanıcıdan, eserin orijinal adı ve hak sahipleri, Türkçe sözleri ile bu sözlerin İngilizce çevirisi, adaptör adı, hangi albümde kullanılacağı, icracı adı, firma adı ve orijinal ya da adapte halinin MP3 bilgileri istenir.

Bu bilgiler, ilgili meslek birliğine gönderilir ve gelen cevaba göre adaptasyon işlemi yasal olarak tamamlanmış olur. Eserin hak sahipleri ve ait olduğu ülke bilinmiyorsa, eser mevcut bilgiler doğrultusunda araştırılarak, anlaşmalı olduğumuz meslek birlikleri ile irtibata geçilerek hak sahipleri tespit edilmeye çalışılır.

Adapte izni alınmadan eserin kullanımı halinde izinsiz eser kullanımına ilişkin yasal hükümler devreye girecektir.

Yurt dışına ihraç edilen albüm işlemleri

Yurt dışına ihraç edilen kaset, CD, LP, VCD ve DVD’ler Gümrük Müdürlüğü’ne gitmeden önce MESAM’ın kontrolünden geçmektedir. İhracatı yapan firmalar yurt dışına gönderilen albümlerin listesini, kime ve hangi ülkeye göndereceği bilgisini MESAM’a bildirmek ve onay almak zorundadırlar. MESAM listede yer alan albümlerin kontrolünü firmalar tarafından sunulan Eser İşletme Belgeleri üzerinden yapmaktadır.