Hakkımızda

Mesam Hakkında

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği - MESAM, ilgili mevzuat uyarınca 11.08.1986 tarihinde kuruluş başvurusunda bulunmakla tüzelkişilik kazanmış olup, 08.12.1986 tarihinden bu yana faaliyetini sürdürmektedir. MESAM, ülkemizde kurulmuş olan ilk dört meslek birliğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk meslek birliğidir. Müzik eseri sahiplerinin(besteci, söz yazarı, aranjör ve editör) ve malî hakları kullanma yetkisini haiz kişilerin çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı temsilcilik anlaşmaları vasıtasıyla, 100’den fazla ülkede mekanik ve temsili alanda hem MESAM üyelerinin haklarını koruma altına almakta, hem de dünya repertuarını Türk müzik kullanıcılarının hizmetine yasal olarak sunmaktadır. Birliğimiz aynı zamanda müzik, sinema, edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren eser sahiplerini temsil eden Uluslararası Besteci ve Söz Yazarları Konfederasyonu CISAC’ın ve mekanik alanda Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu BIEM’in üyesidir.

Birliğimiz, ülkemizde genelde sanat eserleri özelde müzik eserleri alanında, eser sahiplerinin eserleri üzerinde münhasır nitelikte hak ve yetkilere sahip olduğu, eserleri üzerinde her türlü tasarrufa bizzat kendilerinin izin verebileceği, eserlerinin ticari alanda kullanılması nedeniyle mali hak bedeli talep edebilecekleri konularında eser sahiplerinin bilinçlenmesini sağlamış ve bir meslek birliği çatısı altında örgütlenerek bu haklarını daha etkin bir şekilde koruyabileceklerinin örneğini oluşturmuştur.

MESAM, ülkemizde telif bilincinin yerleşmesi, her türlü izinsiz kullanımın ortadan kaldırılması ve suçluların cezalandırılması için, eser sahiplerinden aldığı güçle, öncü bir meslek birliği olarak üstüne düşen görevleri yerine getirmeye devam etmektedir.

MİSYONUMUZ

Müzik eseri sahiplerinin hak ve çıkarlarını en etkin şekilde korumak ve bu eserlerden elde edilecek hakları, doğru ve ekonomik yöntemlerle eser sahiplerine kazandırmaktır.

VİZYONUMUZ

Telif haklarının gelişen yapısına ve çağın gereklerine uygun şekilde, eser sahiplerinin hak ve çıkarlarını en doğru şekilde temsil etmek ve korumak.

İLKELERİMİZ

MESAM,

Üyeleri arasında ve uygulamalarında din, dil, ırk, cinsiyet ve müzik türü ayrımı yapmaz.

Tüm uygulamalarında, yasalar çerçevesinde, gelişmiş meslek birliklerinin ilkelerini izler.

Uygulamalarda şeffaflık ilkesi esastır.

Eser sahiplerinin yasal hak ve çıkarlarını en etkin şekilde korumayı amaçlar.

Duyurular:

1 / 1