Hakkımızda

MESAM Hakkında


Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği - MESAM, ilgili mevzuat uyarınca 11.08.1986 tarihinde kuruluş başvurusunda bulunmakla tüzel kişilik kazanmış olup, 08.12.1986 tarihinden bu yana faaliyetini sürdürmektedir. MESAM, ülkemizde kurulmuş olan ilk dört meslek birliğinden biri olup müzik eserleri alanında faaliyet gösteren ilk meslek birliğidir. Müzik eseri sahipleri (besteci, söz yazarı ve aranjör) ve malî hakları kullanma yetkisine haiz kişilerin çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış haklarının idaresi ve takibi, alınacak ücretlerin tahsili ve bu ücretlerin hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı temsilcilik anlaşmaları vasıtasıyla, 100’den fazla ülkede mekanik ve temsili alanda hem MESAM üyelerinin haklarını koruma altına almakta hem de dünya repertuarını Türk müzik kullanıcılarının hizmetine yasal olarak sunmaktadır. Birliğimiz aynı zamanda müzik, sinema, edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren eser sahiplerini temsil eden Uluslararası Besteci ve Söz Yazarları Konfederasyonu CISAC’ın ve mekanik alanda Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu BIEM’in üyesidir.

MESAM; eser sahiplerinden aldığı güçle, ülkemizde telif bilincinin yerleşmesi, her türlü izinsiz kullanımın ortadan kaldırılması için, , üstüne düşen görevleri öncü bir meslek birliği olarak yerine getirmektedir.

MİSYONUMUZ

 • Müzik eseri sahiplerinin hak ve çıkarlarını en etkin şekilde korumak ve bu eserlerden elde edilecek hakları, doğru ve ekonomik yöntemlerle eser sahiplerine kazandırmaktır.

VİZYONUMUZ

 • Telif haklarının gelişen yapısına ve çağın gereklerine uygun şekilde, eser sahiplerinin hak ve çıkarlarını en doğru şekilde temsil etmek ve korumak.

İLKELERİMİZ

 • Üyeleri arasında ve uygulamalarında din, dil, ırk, cinsiyet ve müzik türü ayrımı yapmaz.
 • Tüm uygulamalarında, yasalar çerçevesinde, gelişmiş meslek birliklerinin ilkelerini izler.
 • Uygulamalarda şeffaflık ilkesi esastır.
 • Eser sahiplerinin yasal hak ve çıkarlarını en etkin şekilde korumayı amaçlar

KALİTE POLİTİKAMIZ 

 • Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Birlik İç Tüzük ve Yönergeleri ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak, müzik eseri sahiplerinin çıkarlarını korumak için daima ilk sırada tercih edilen bir kurum vizyonu ile faaliyetini sürdürmektedir.
 • Temel kalite politikamız;
 • Eser sahiplerine ve ilgili tüm taraflara sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışında sürekliliği sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz ile topluma ve yaşadığımız ülkeye değer katmak,
 • MESAM ilkelerinin benimsenmesini sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası değer ve standartlara, yasal düzenlemelere ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,
 • Eser sahibi haklarının takibi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bunu birliğimiz bünyesinde uygulanmasını sağlamak,
 • Tüm ekibimizin eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • Hizmetlerimizden faydalanan tüm tarafların memnuniyetinin ve kuruluşumuza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.