Üyelik & Belgeler

MESAM'a Katıl


Müzik eseriniz yayınlandıysa veya henüz yayınlanmamış olup umuma iletilerek mali hak konusu haline geleceği kesinleştiyse yapım şirketine vereceğiniz muvafakatnameyi beyan ederek veya MESAM’ın lisans anlaşmasının bulunduğu bir mecrada eserinizin yayınlandığını gösterir bir belge sunarak  MESAM’a üye olabilir ve telif haklarınızı koruma altına alabilirsiniz.

Birliğimiz üyesi olduğunuzda, bildirimde bulunduğunuz eserleriniz veri tabanımıza kayıt edilerek MESAM koruması altına alınır. Eserlerinizin mekanik alanda doğan hakları,  temsili ve dijital alanda lisanslı mecralarda kullanımlarından doğan telifleriniz sizlere tahakkuk ettirilir. MESAM, dünyanın birçok meslek birliği ile imzaladığı karşılıklı temsilcilik anlaşmaları ile üyelerinin eserlerini sadece ulusal değil uluslararası alanda da korur.