Üyelik İçin Gerekli Belgeler
 8 adet vesikalık fotoğraf

- 1 adet İkametgâh Senedi (Yurt dışında ikamet edenler için oturum belgesi veya adres teyit belgesi - T.C. vatandaşı değilse vatandaşlık kartı)

- 2 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport ya da vatandaşlık kartı)

-  2 adet Üyeliğe Giriş Başvuru Formu  (Tarihin altı imzalanacak.)

- 1 adet Üye Bilgi Formu

-  4 adet Yetki Belgesi

Eser Bildirim Formu (Her eser için bir adet form doldurunuz eserin nota ve sözlerinin tamamını ve varsa ses kaydını ya da eserin icra edildiği albümü ekleyiniz.)

- Cue Sheet Formu (Eğer eseriniz film, dizi, reklam, belgesel, tiyatro vb. içerisinde kullanıldıysa formdaki istenen tüm bilgiler özellikle eserin kullanım süresi doldurulmalıdır.)


ÖNEMLİ NOT:

Posta yoluyla yapılan başvurularda imzanın size ait olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (1 Adet)
 
Başvuracak Kişi Eser Sahibinin Varisi ise;


Yukarıdaki belgelere ek olarak,

1- Veraset İlamı

2- Eğer varisler 1’den fazla ise aralarından bir kişiyi temsilci tayin edebilirler. Temsilci  üyeliğe kabul edilir. Diğer varislerin özel vekaletname ile Noter huzurunda temsilci tayin etmesi ve özel vekaletname asıllarının başvuru formları ile birlikte sunulması gerekir.